سیدیاسر ایازی

درباره من

دکتر سیدیاسر ایازی
image

استادیار گروه آموزشی فیزیک هسته ای @ دانشکده فیزیک

...

محقق گوگل

(1402/9/7)

استنادات

292

h-index

10

i10-index

10

مؤلفین همکار

8

اسکوپوس

(1402/9/7)

استنادات

192

مقالات

22

h-index

9

مؤلفین همکار

13

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1381-1383

کارشناسی ارشد

شهید بهشتی

۱۳۸۳-۱۳۸۷

دکتری

پژوهشگاه دانشهای بنیادی IPM

۱۳۷۶-۱۳۸۰

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۸۸-۱۳۹۵

پسا دکتری

پژوهشگاه دانشهای بنیادی IPM

تجارب

مهارت ها

آنالیز دیتا

برنامه نویسی

اولویت های پژوهشی

شبیه سازی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
DAMPE excess from leptophilic vector dark matter: Model independent approach
JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS(2020)
^سیدیاسر ایازی*, احمد محمدنژاد
The s-Channel Single Top Quark Production as a Constraint for W Boson Contribution
JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND THEORETICAL PHYSICS(2019)
^سیدیاسر ایازی*, سعید پاک طینت مهدی آبادی
Conformal vector dark matter and strongly first-order electroweak phase transition
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS(2019)
^سیدیاسر ایازی, احمد محمدنژاد*
Scale-invariant two-component dark matter
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C(2019)
^سیدیاسر ایازی*, احمد محمد نژاد
Search for vector-like quarks in a fermionic dark matter model5 with pseudoscalar: A resonance case6
MODERN PHYSICS LETTERS A(2018)
^سیدیاسر ایازی*, احمد محمد نژاد, سید پیمان ذاکری
A Minimal Model For Two-Component FIMP Dark Matter: A Basic Search
CHINESE PHYSICS C(2018)
سید پیمان ذاکری, محمد موسوی نژاد, محمد رضا ذاکری, ^سیدیاسر ایازی
DAMPE excess from leptophilic vector dark matter: Model independent approach
JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS(2020)
^سیدیاسر ایازی*, احمد محمدنژاد
The s-Channel Single Top Quark Production as a Constraint for W Boson Contribution
JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND THEORETICAL PHYSICS(2019)
^سیدیاسر ایازی*, سعید پاک طینت مهدی آبادی
Conformal vector dark matter and strongly first-order electroweak phase transition
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS(2019)
^سیدیاسر ایازی, احمد محمدنژاد*
Scale-invariant two-component dark matter
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C(2019)
^سیدیاسر ایازی*, احمد محمد نژاد
Search for vector-like quarks in a fermionic dark matter model5 with pseudoscalar: A resonance case6
MODERN PHYSICS LETTERS A(2018)
^سیدیاسر ایازی*, احمد محمد نژاد, سید پیمان ذاکری
A Minimal Model For Two-Component FIMP Dark Matter: A Basic Search
CHINESE PHYSICS C(2018)
سید پیمان ذاکری, محمد موسوی نژاد, محمد رضا ذاکری, ^سیدیاسر ایازی
Thermal Leptophilic Light Vector Dark Matter with Spinor Mediator and Muon (g-2) Anomaly
INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS(2023)
^سیدیاسر ایازی, احمد محمدنژاد*
ماده تاریک برداری لپتوفیلیک و افزایش پس زنی الکترونی در XENON1T
پژوهش فیزیک ایران(2023)
^سیدیاسر ایازی*, احمد محمدنژاد
ماده تاریک برداری از DAMPE تا مشاهده مستقیم
دهمین کنفرانس ملی فیزیک ذرات و میدان‌ها(2020-09-15)
^سیدیاسر ایازی, احمد محمدنژاد
ماده تاریک دو عضوی ناوردا-مقیاس
نهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها(2019-02-13)
^سیدیاسر ایازی, احمد محمد نژاد
بررسی قیدهای بوزون W’از طریق تولید کوارک تاپ تنها در کانال s
نهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها(2019-02-13)
^سیدیاسر ایازی, سعید پاک طینت*
ﯾﮏ ﻣﺪل ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﮏ ﻓﯿﻤﭗ دوﻣﻮﻟﻔﻪای
هشتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها، بهمن ۹۶(2018-02-14)
پیمان ذاکری*, سید محمد موسوی نژاد, محمد رضا ذاکری, ^سیدیاسر ایازی
بررسی فراوانی نوترینوی استریل به عنوان کاندیدای ماده تاریک گرم
هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها(2017-01-25)
مریم بیرانوند, سیدمحمد موسوی نژاد, ^سیدیاسر ایازی, محبوبه بلالی
ماده تاریک برداری از DAMPE تا مشاهده مستقیم
دهمین کنفرانس ملی فیزیک ذرات و میدان‌ها(2020-09-15)
^سیدیاسر ایازی, احمد محمدنژاد
بررسی قیدهای بوزون W’از طریق تولید کوارک تاپ تنها در کانال s
نهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها(2019-02-13)
^سیدیاسر ایازی, سعید پاک طینت*
ماده تاریک دو عضوی ناوردا-مقیاس
نهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها(2019-02-13)
^سیدیاسر ایازی, احمد محمد نژاد
ﯾﮏ ﻣﺪل ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﮏ ﻓﯿﻤﭗ دوﻣﻮﻟﻔﻪای
هشتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها، بهمن ۹۶(2018-02-14)
پیمان ذاکری*, سید محمد موسوی نژاد, محمد رضا ذاکری, ^سیدیاسر ایازی
بررسی فراوانی نوترینوی استریل به عنوان کاندیدای ماده تاریک گرم
هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها(2017-01-25)
مریم بیرانوند, سیدمحمد موسوی نژاد, ^سیدیاسر ایازی, محبوبه بلالی
ناهنجاری جرم بوزون w در مدل ماده تاریک برداری
سیزدهمین کنفرانس ملی فیزیک ذرات و میدان‌ها(2023-02-07)
9911541003*, ^سیدیاسر ایازی
نقشMCFM در تعيين سطع مقطع هاي هادرون - هادرون
سالار فرزانه(تاریخ دفاع: 1397/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه سطح مقطع توليد فوتون و جت كوارك چارم
مولائي بيرگاني زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نوترينوهاي پر انرژي در آزمايشگاه IceCube
نادري زهرا(تاریخ دفاع: 1399/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روشهاي نوين شناسايي مستقيم ماده تاريك
مباركي وجيهه(تاریخ دفاع: 1399/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقشMCFM در تعيين سطع مقطع هاي هادرون - هادرون
سالار فرزانه(تاریخ دفاع: 1397/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه سطح مقطع توليد فوتون و جت كوارك چارم
مولائي بيرگاني زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نوترينوهاي پر انرژي در آزمايشگاه IceCube
نادري زهرا(تاریخ دفاع: 1399/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روشهاي نوين شناسايي مستقيم ماده تاريك
مباركي وجيهه(تاریخ دفاع: 1399/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رفتار موجی نور در همگرایی گرانشی(ناظر)
(2020-06-08)
رفتار موجی نور در همگرایی گرانشی(ناظر)
(2020-06-08)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
نظریه میدان های کوانتومی 1   (315 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : ذرات بنیادی
فیزیک پایه 1 مهندسی   (690 بار دانلود)
رشته : رشته های مهندسی
موضوعات ویژه در ذرات بنیادی   (534 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : ذرات بنیادی
مکانیک تحلیلی 1   (627 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : ندارد
مکانیک تحلیلی 2   (567 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : ندارد
فیزیک 2   (594 بار دانلود)
رشته : دروس پایه مهندسی , گرایش : ندارد

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
مکانیک تحلیلی1 - 3/3/99 (1399/03/03)
فیریک 2: 29/2/99 (1399/02/29)
فیریک 1: 29/2/99 (1399/02/29)
مکانیک تحلیلی1 - 27/2/99 (1399/02/27)
فیریک 2: 27/2/99 (1399/02/27)
فیریک 1: 22/2/99 (1399/02/27)
فیزیک 2- 22/2/99 (1399/02/22)
فیزیک 1- 21/2/99 (1399/02/22)
مکانیک تحلیلی 1-99/2/20 (1399/02/20)
فیزیک 2- 20/2/99 (1399/02/20)
جبرانی- مکانیک: 16/2/99 (1399/02/17)
فیزیک 1- 15/2/99 (1399/02/15)
فیزیک 2- 15/2/99 (1399/02/15)
فیزیک 1- 14/2/99 (1399/02/15)
فیزیک 2- 13/2/99 (1399/02/13)
فیزیک 1- 8/2/99 (1399/02/08)
جبرانی- فیزیک1: 8/2/99 (1399/02/08)
فیزیک 2- 8/2/99-بخش دوم (1399/02/08)
فیزیک 2- 8/2/99-بخش اول (1399/02/08)
جبرانی- فیزیک2: 7/2/99 (1399/02/08)
فیزیک 1- 7/2/99 (1399/02/08)
مکانیک تحلیلی 1-99/2/6 (1399/02/06)
فیزیک 2- 6/2/99 (1399/02/06)
جبرانی- مکانیک تحلیلی1: 3/2/99 (1399/02/03)
فیزیک 1- 1/2/99 (1399/02/01)
جبرانی- فیزیک1: 1/2/99 (1399/02/01)
فیزیک 2- 1/2/99 (1399/02/01)
جبرانی- فیزیک2: 31/1/99 (1399/01/31)
فیزیک 1- 31/1/99 (1399/01/31)
مکانیک تحلیلی 1-99/1/30 (1399/01/30)
فیزیک 2- 30/1/99 (1399/01/30)
مکانیک تحلیلی 1-99/1/26 (1399/01/26)
فیزیک 1- 25/1/99 (1399/01/25)
فیزیک 2- 25/1/99 (1399/01/25)
فیزیک 1- 24/1/99 (1399/01/24)
فیزیک 2- 23/1/99 (1399/01/23)
مکانیک تحلیلی 1-99/1/23 (1399/01/23)
مکانیک تحلیلی 1-99/1/19 (1399/01/19)
فیزیک 1- 99/1/18 (1399/01/18)
فیزیک 1- 99/1/17 (1399/01/18)
مکانیک تحلیلی 1: 99/1/16 (1399/01/18)
فیزیک 2- 99/1/18 (1399/01/18)
فیزیک 2- 99/1/16 (1399/01/18)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی فیزیک هسته ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، ایران
syaser.ayazi@semnan.ac.ir
(+98)2331533246

فرم تماس